België maakt enorme groei door in haar duurzaamheids- kansen

België maakt enorme groei door in haar duurzaamheids- kansen

In augustus van 2016 bereikte 193 landen een akkoord over de SDG-doelstellingen. SDG staat voor Sustainable Development Goals. Ze worden door de Verenigde Naties gezien als de nieuwe mondiale standaard voor duurzaamheid en ontwikkeling. Het akkoord bevat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Hoewel de doelstellingen (die in totaal ook nog eens 169 subdoelen bevat) juridisch niet bindend verwacht men wel dat de regeringen uit de diverse landen zich er wel aan zullen houden. Het akkoord ging in 2016 van kracht. Nu we eenmaal een paar jaar verder zijn valt een ding op, België zet flink in op de kansen om deze doelen te halen.

België in het eerste rapport nog op de vingers getikt

Toen het eerste SDG-rapport verscheen in 2017 kreeg België nog een waarschuwing. “België moet zich ambitieuzer opstellen!” zo werd er verkondigd. Maar nu we dik in 2019 zitten blijkt er iets bijzonders aan de hand. 

België lijkt nu wel op ramkoers voor 2030

België lijkt zich goed herpakt te hebben de afgelopen jaren. Zo kopte ook de Rabobank kortgeleden: “België biedt volop kansen voor ondernemers” Waar komt deze plotselinge ommezwaai vandaan zou je je afvragen. De afgelopen jaren heeft België vooral geïnvesteerd transport, de energiesector, voedsel en en in de bouw. Wat verder ook opvalt, is dat er een enorme groei heeft plaatsgevonden in de vraag naar duurzaam beleggen. Het lijkt erop dat België een goede methode heeft gevonden om naar de doelstellingen in 2030 toe te weren. UIt hun agenda blijft dat ze zich nu voornamelijk richten op 112 van de 169 subdoelen. Er zijn dus klaarblijkelijk prioriteiten gesteld. Zo zijn nu bijvoorbeeld speerpunten SDG 1 (armoede) en productie (SDG 12) 

Vraag naar duurzaamheid neemt toe, vooral bij renovaties van woningen

Ook de consument lijkt zich steeds bewuster te worden van duurzaam wonen en bouwen. Deze is dan ook steeds meer bezig om duurzame producten in te zetten bij bijvoorbeeld een renovatie van een woning.  Zeker wanneer er aanpassingen worden gedaan aan huis ten behoeve van de mobiliteit, zoals het inbouwen van een traplift e.d. wordt hier op gelet. Dit is niet voor niets. Het gebruik van dergelijke producten kennen een intensief gebruik. Mensen willen dan niet graag met een paar jaar aan vervanging toe zijn, het product moet lang mee kunnen gaan.

Maar hoe staat het met Nederland?

Ook bij de Nederlandse bedrijven beginnen de SDG’s steeds meer bekendheid krijgen Bij ons ligt de nadruk op de economische groei (SDG 8), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13). Ook onder jongeren en start-ups wordt de aandacht steeds groter. Dit is de analyse die is voortgekomen uit de monitoring zoals deze werd 

gepresenteerd op de dag van de publicatie van de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019. Op deze dag kwamen tweehonderdvijftig vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en de NGO  bijeen in Den Haag. Ook wij kiezen net als België een paar speerpunten uit de lijst van 17. Toch zouden we als het gaat om doorpakken nog wel eens een voorbeeld kunnen nemen aan onze zuiderburen. In het Nederlandse bedrijfsleven leeft nu vooral nog de “Kunnen we, maar zullen we ook” mentaliteit.

Ons voorbeeld?  Bekijk de goede ontwikkelingen van België 

Bij de Belgen liggen de prioriteiten nu bij armoede (SDG 1), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), klimaat (SDG 13), zeeën en oceanen (SDG 14) en partnerschappen (SDG17). Op het gebied van gezondheid (SDG 3) en sanitaire voorzieningen (SDG 6) doet de federale overheid het volgens het rapport zelfs buitengewoon goed. Het laatste rapport van het Federaal Planbureau kun je hier lezen.

Laten we hier nu eens een voorbeeld aan nemen. Niet denken maar doen!