Een duurzame oplossing voor uw funderingsproblemen

Een duurzame oplossing voor uw funderingsproblemen

Zijn er onlangs scheuren in de muren van uw aanbouw, uitbouw of woning ontstaan? Dan kan het maar zo zijn dat u kampt met funderingsproblemen. Dergelijke problemen zijn vaak aan diverse aspecten te herkennen. In dit artikel gaan we kort in op deze aspecten, hoe ze ontstaan en, het belangrijkste, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw funderingsproblemen verholpen worden.

Funderingsproblemen herkennen

Zoals we hierboven al aangaven zijn funderingsproblemen aan vele uiteenlopende aspecten te herkennen. Sinds funderingsproblemen meestal leiden tot een verzakking van de fundering is het al snel te herkennen aan uw woning. We zullen ze even kort met u doorlopen.

  • Bij een verzakking van de fundering krijgen de muren van uw woning niet voldoende steun. Dit kan (en zal) op den duur leiden tot scheuren in de muur/gevel.
  • Als de fundering op één of meerdere plekken verzakt zal de vloer ook verzakken. Dit kan ervoor zorgen dat er klemmende ramen en deuren ontstaan, maar ook merkbaar scheve vloeren. In sommige gevallen is het zelfs terug te zien aan het hoogteverschil met het trottoir. 

Hoe ontstaan funderingsproblemen?

Het is duidelijk dat funderingsproblemen ontstaan door onvoldoende steun. Maar hoe is het mogelijk dat de steun die er eerst wel was, verdwijnt? Ook dit kan meerdere oorzaken hebben.

  • Een te hoge belasting van één of meerdere delen van uw woning zorgt voor te hoge druk op de fundering.
  • Door inklinking van veen- en kleigrond, of het wegspoelen van de draagkrachtige grond, krijgt de fundering niet meer voldoende steun.
  • Zwaar verkeer of hevige bouwactiviteiten tasten de grond aan door trillingen.
  • Een ander funderingstype voor de aanbouw/uitbouw dan voor de woning zorgt voor ongelijkheid in de verdeling van het gewicht.
  • Door verdamping of onttrekking van grondwater door bomen heeft de fundering niet meer de steun die er eerst was.

Funderingsproblemen laten oplossen

Herkent u één of meerdere van de hierboven genoemde aspecten dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk een expert in te schakelen. De schade kan namelijk alleen maar verergeren. Daarbij kan het na verloop van tijd zelfs gevaarlijk worden om in een woning te verblijven met een gebrekkige fundering. Het kan namelijk maar zo zijn dat de fundering het op een gegeven moment echt begeeft.

Gelukkig zijn er vele partijen die uw fundering op duurzame wijze kunnen herstellen. En door de oorzaak van de funderingsproblemen mee te nemen bij de herstelwerkzaamheden worden toekomstige problemen voorkomen. Ziet u dus tekenen van funderingsproblemen of wilt u graag dat uw fundering een keer onderzocht wordt? Schakel dan een funderingsherstel-expert in.