Groene v.s. Grijze energie

Groene v.s. Grijze energie

De kleuren die aan de twee soorten energie worden gegeven, brengen tevens een gevoel met zich mee. Groen is positief en natuurlijk, terwijl grijs in deze vergelijking een negatieve en niet-natuurlijke klank heeft. Het klinkt stoffig en vies. En dat is nu juist de bedoeling in de vergelijking tussen groene en grijze energie. Door te investeren in duurzame energie en isolatie voor je woning kun je flink besparen op de energiekosten. 

Groen is duurzaam

Groene energie wordt ook wel duurzame energie genoemd, omdat het voortkomt uit duurzame bronnen. Duurzame bronnen zijn grondstoffen die niet opraken, zoals de wind, het water en de zon. Ook biomassa, bestaande uit onder meer rioolslib en afval uit de tuinbouw, is een duurzame bron, omdat de grondstoffen natuurlijk zijn.

Grijs raakt op

Grijze energie wordt opgewekt uit bronnen die wel opraken, namelijk de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen komen uit de aarde en worden gewonnen door middel van machines en fabrieken. Aardgas, steenkolen, aardolie en kernenergie behoren tot de fossiele brandstoffen voor energie. Kernenergie hoort ook in dit rijtje thuis, omdat de grondstof voor kernenergie, uranium, ook langzaamaan opraakt. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komen ook nog eens milieuvervuilende stoffen vrij, zoals kooldioxide.

Investeren in groen

Het wordt steeds interessanter om zelf te investeren in groene energie. Dat kan door zonnepanelen te laten installeren op het dak, te kiezen voor een zonneboiler en over te stappen op duurzame energie. Hoewel er steeds meer groene energie wordt opgewekt, is er veel geld nodig om te zorgen dat we geen grijze energie meer nodig hebben. Door over te stappen op een energiecontract met groene energie, die is opgewekt uit de wind, de zon of biomassa, investeer je mee in de bouw van windmolenparken of weides met zonnepanelen. Hierdoor genieten we snel met zijn allen alleen nog maar van groene energie en dragen we bij aan een gezonder milieu. Door je woning goed te isoleren zal het effect nog groter zijn.

Geen nieuwe meters nodig

Groene energie kan gewoon over het huidige netwerk naar de huizen en bedrijven worden getransporteerd. Biogas (ook wel groen gas genoemd) moet wel eerst worden gezuiverd en bewerkt. Daarna kan het vermengd met aardgas worden aangeboden op het gasnetwerk. Er hoeven dus geen nieuwe leidingen en stroomkabels getrokken te worden. Ook stopcontacten of meters moeten niet vervangen worden. Dat is het mooie aan groene energie: het heeft dezelfde kwaliteit als grijze energie, alleen is het schoner voor het milieu. Je huis isoleren draagt verder bij aan de effectiviteit van de schone energie.