Het elektriciteitsnet van de toekomst

Het elektriciteitsnet van de toekomst

Elektriciteit, een gekend begrip dat de meeste onder ons doet denken aan milieu en kosten. Het milieu is een hot topic, in de politiek, in de media… Het gaat steeds meer over de klimaatverandering en dat we zo niet verder kunnen. Het gaat zelfs zo ver dat er kinderen op straat komen om hierover te protesteren. Er wordt sterk gebrainstormd over klimaatakkoorden en toen we onze stem uitbrachten was dit bij velen van ons een belangrijk criterium. Maar het kan ook anders, we kunnen op verschillende natuurlijke manieren energie opwekken! Alleen doen we dat vandaag de dag nog veel te weinig. 

Windenergie

Voorlopig zijn de twee meest bekende manieren om elektriciteit op te wekken via natuurlijke bronnen wind- en zonne-energie. Om te beginnen hebben we windenergie, de grote windmolens die we aan de kant van de weg zien staan of zelfs in zee zien. Dit wekt heel wat meer energie op dan zonnepanelen. Logisch want een windmolen is veel groter en neemt heel wat meer plaats in dan zonnepanelen. Het is daarom niet beter en dat is ook meteen de reden dat beiden worden gebruikt. Een windmolen zet je niet even in de tuin, maar deze worden wel professioneel en op grote schaal gebruikt. 

Zonne-energie

Naast windenergie hebben we ook zonne-energie, deze wordt opgewekt door zonnepanelen. Het principe van een zonnepaneel is zeer duidelijk, je hebt een paneel dat wordt opgeladen door de zon en zo verkrijgen we energie. In deze panelen zit een batterij die wordt opgeladen en zo hebben we ook ’s nachts energie wanneer er geen zon is. In tegenstelling tot windmolens wordt dit wel vaak privé gebruikt. Grote bedrijven leggen ook steeds vaker zonnepanelen en zelfs grootschalige zonneparken aan. Dit noemen we een smart grid, hierbij gaan we van micro-grids tot het aansluiten van grootschalige zonneparken. Van energieopslag tot net-automatisering. 

Energie-opslag

Opslag elektriciteit, zeer belangrijk om een balans te krijgen tussen vraag en aanbod. Wanneer er veel energie wordt opgewekt is het mogelijk dat we te veel energie hebben om meteen op te gebruiken. Deze energie zal worden opgeslagen door een batterij welke we later kunnen gebruiken. Zelf opgewekte energie zal worden verkocht op de meest winstgevende momenten. De energie-opslag staat vaak bij windmolens en zonneparken, de plaatsen waar de meeste energie wordt opgewekt. Op deze manier kan de energie meteen worden opgeslagen en hoeft deze niet eerst een hele weg af te leggen waardoor het aan kwantiteit kan verliezen.