Waarom overstappen op duurzame energie?

Waarom overstappen op duurzame energie?

De overheid stimuleert steeds meer om over te stappen op duurzame alternatieven. Zo komen er steeds meer elektrische auto’s op de markt en schieten er steeds meer windmolens uit de grond. Dit is niet het enige wat steeds duurzamer wordt. Het wordt voor de consument ook steeds interessanter om te gaan overstappen op duurzame energie. Maar waarom overstappen op duurzame energie

Definitie duurzame energie

Bij het opwekken van duurzame energie wordt niet bijgedragen aan klimaatveranderingen. Er komen dan ook geen vervuilde stoffen in de lucht waardoor deze vervuilt kan raken. Het voordeel van duurzame energie is dat deze nooit uitgeput kunnen raken in tegenstelling tot het opwekken van eindige energie. Ook wordt dankzij het opwekken van dit type energie geen leefomgeving of landschap aangetast. 

Hoe werkt het opwekken van duurzame energie? 

Het opwekken van duurzame energie kan via verschillende manieren tot stand komen. Hierbij zijn de volgende elementen van essentieel belang: water, wind en zon. Het opwekken van energie met het element water kan tot stand komen wanneer water van een hoger punt met snelheid naar beneden stroomt. De kracht die bij deze beweging vrij komt wordt omgezet in energie. Het opwekken door middel van wind is meer bekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de windmolens in de polder. De wind laat de wieken van de windmolen draaien die dit vervolgens omzetten in energie. Een van de bekendste manieren van duurzame energie is door middel van de zon. Steeds meer huizen zijn voorzien van zonnepanelen oftewel het opwekken van zonne-energie. 

Invloed van duurzame energie

Doordat de fossiele brandstoffen op dreigen te raken wordt de invloed van duurzame energie steeds groter. Tevens heeft het opwekken van niet-duurzame een groot schadelijk effect op de aarde. Door duurzame energie zo aantrekkelijk mogelijk te maken stimuleert de overheid consumenten om over te stappen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies of andere financiële voordelen.