Wat zijn de risico’s van werken in een besloten ruimte?

Wat zijn de risico’s van werken in een besloten ruimte?

Werken in besloten ruimten brengt risico’s met zich mee. Veilig werken wordt steeds belangrijker in de bouw. Echter worden de risico’s van werken in een besloten ruimten nog wel eens onderschat door zowel werknemers als werkgevers. Dat terwijl de risico’s bij werkzaamheden in en bij een besloten ruimte juist erg groot zijn.

Besloten ruimten zijn vaak moeilijk betreedbaar en hebben een vernauwde toegang. Vaak zijn deze ruimten te betreden via een luik, ladder, mangat of deksel. Enkele voorbeelden van besloten ruimten waarin de risico’s groot zijn bij werkzaamheden:

 • Silo’s en tanks
 • Putten
 • Riolen
 • Pijpleidingen
 • Kruipruimten
 • Kelders
 • Sleuven en bouwputten

Wat zijn de risico’s van werken in een besloten ruimte?

De enige doorgang tot een besloten ruimte is vaak erg nauw of zit op hoogte, waardoor evacuatie in een noodsituatie lastig is. Daarnaast zijn besloten ruimten niet of nauwelijks geventileerd, waardoor je als medewerker met zuurstoftekort of ademhalingsproblemen te maken kan krijgen. Deze risico’s gelden in vrijwel elke besloten ruimte. Sommige situaties bij werken in een besloten ruimte brengen nog eens extra veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vochtige ruimte, plotseling opkomend water, gebrek aan licht, ruimtegebrek en/of blootstelling aan schadelijke stoffen. Bij werken in een besloten ruimte is een RI&E van levensbelang. Met een RI&E worden alle risico’s van een werksituatie in kaart gebracht. Hieronder hebben we de gevaren van werken in een besloten ruimte op een rijtje gezet:

 • Brand- en explosiegevaar
 • Beknellingsgevaar
 • Verstikkingsgevaar
 • Gevaar voor vallende voorwerpen
 • Valgevaar
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gevaar bewegende machinedelen
 • Bedwelming- en vergiftigingsgevaar
 • Elektrocutiegevaar

Mangatwacht inzetten

Volgens de Arbowet is het inzetten van een mangatwacht, ook wel buitenwacht genoemd, verplicht bij werkzaamheden in besloten.ruimten. Een mangatwacht houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels, controleert de ruimte op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en houdt de veiligheidssituatie in het oog wanneer een medewerker de ruimte betreedt. Voordat een medewerker de ruimte betreedt is toestemming van de mangatwacht nodig. Meer weten over een mangatwachten en/of brandwachten? Ga naar BrandwachtHuren.nl.