Zorg ook na juli 2020 voor een energiezuinige woning

Zorg ook na juli 2020 voor een energiezuinige woning

Energiezuinig en duurzaam wonen dat wilt iedereen. Zo ook minister Ollongren, die de nieuwe norm voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) verder aanpast. Deze norm vervangt de voormalige EPC-berekening, die in 1995 werd ingesteld om nieuwbouwwoningen zo energiezuinig mogelijk te krijgen.

De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit en sinds 1995 verplicht om bij een bouwaanvraag in te dienen. De EPC-norm werd sinds die tijd steeds verder aangescherpt van een EPC van 1,4 in 1995 naar een EPC van 0,4 vanaf 2015. Hoe lager de EPC des te energiezuiniger het huis is. De EPC-norm wordt nu vervangen door de BENG-indicatoren, met als doel om bouw- en bouwtoeleveringsbedrijven ertoe te bewegen in 2020 beter om te gaan met energie. De BENG-berekening kan worden gezien als het Nederlandse antwoord op de klimaatveranderingen en het klimaatakkoord dat getekend is in Parijs.

EPC wordt BENG: wat verandert er?

Voor nieuwe overheidsgebouwen zijn de BENG-eisen al per 1 januari 2019 ingegaan. Voor andere nieuwbouwwoningen en nieuwbouw utiliteitsgebouwen, zullen de vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan deze BENG-eisen. De nieuwe rekensoftware zal volgens de minister zeker zes maanden eerder beschikbaar gemaakt worden, zodat alle partijen lang genoeg de tijd hebben om aan de nieuwe rekenregels te wennen.

Voldoen aan de norm van de BENG-berekening gaat aan de hand van 3 BENG-eisen m.b.t. de energiebehoeften, primair energieverbruik en het aandeel vernieuwbare energie. De minister heeft de BENG 1 eis nog verder aangescherpt, waardoor de meeste