3 tips voor afval scheiden op de bouw

3 tips voor afval scheiden op de bouw

Wist je dat er jaarlijks meer dan 20 miljard kilo bouw- en sloopafval wordt geproduceerd? Onder dit type afval valt enkel al het afval dat vrijkomt bij (ver)bouwprojecten. Gelukkig kan tegenwoordig het grootste deel bouw- en sloopafval gerecycled of hergebruikt worden. Echter is dit alleen mogelijk als het afval op de bouw goed gescheiden wordt. Daarom geven wij in dit artikel 3 handige tips voor een goede afvalscheiding op de bouwplaats.

Tip 1. Opstellen van een afvalplan

Het is enorm belangrijk om voordat je begint aan een (ver)bouwproject een inschatting te maken van de verwachte hoeveelheid afval. Per project is het belangrijk om in het bouwplan ook een afvalplan op te stellen. Bedenk van te voren hoeveel afvalstromen er tijdens het project vrij gaan komen. Een goede inschatting zorgt ervoor dat je de juiste afvalcontainers kunt plaatsen. Verder is het ook belangrijk om te overleggen of al het bouw- en sloopafval op de bouwplaats blijft of dat een samenwerkende partner zorgt voor het afvoeren van een deel van het afval.

De inschatting van de hoeveelheid afval is ook belangrijk om te bepalen of de afvalstroom groot genoeg is voor afvalscheiding. Het is financieel alleen interessant om afval te scheiden bij grote volumes. Voor ieder bouwproject is het belangrijk om een afvalplan op maat te maken. Op de bouwplaats zijn puin, hout en metaal de belangrijkste afvalstromen, maar je krijgt ook regelmatig te maken met chemisch afval, plastic, metaal, dakafval en papier en karton. Meer weten over afvalscheiding op de bouw? Vraag gerust om advies bij MilieuServiceNederland

Tip 2. Afval scheiden bij de bron

Bij bouw- en sloopafval is het mogelijk om naderhand metaal en houtresten uit het afval te halen. Echter is het aangeraden om het afval zoveel mogelijk bij de bron te scheiden. Nascheiding is namelijk enorm tijdrovend en zorgt er ook voor dat je een kostenbesparing mist loopt. Gemengd afval afvoeren is namelijk altijd duurder. Daarnaast loop je door alles in dezelfde afvalcontainer te plaatsen risico op vervuiling van afvalstromen. Is er sprake van een vervuilde afvalstroom? Dan wordt een groot deel van het afval afgekeurd en kan het niet meer worden gerecycled. Dat is natuurlijk zonde. Probeer daarom altijd het afval bij de bron te scheiden.

Tip 3. Juiste afvalcontainers

Voor een goede afvalscheiding is het belangrijk om voldoende afvalcontainers op de bouw te hebben staan. Als er slechts één afvalcontainer voor al het bouw- en sloopafval staat, dan kan het afval simpelweg niet gescheiden worden. Ook is de plaatsing op de juiste plekken erg belangrijk. Zorg ervoor dat de verschillende afvalcontainers op strategische plekken op de bouw terug te vinden zijn, zodat afval scheiden zo efficiënt mogelijk gedaan kan worden.