Waarom er veel baankansen zijn in de civiele techniek

Waarom er veel baankansen zijn in de civiele techniek

Leidingen, kabels, wegen, bruggen, spoorwegen, gebouwen, rivieren en kanalen… het zijn allemaal zaken die verband houden met civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap is gericht op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van openbare werken die vastzitten in de grond. In deze sector bestaan veel baankansen en hoeft talent waarschijnlijk niet lang te zoeken om werk te vinden. We leggen uit welke factoren daarvoor zorgen. Klik op de link om vacatures in de civiele techniek te bekijken.

Weinig coronagevolgen

De coronacrisis heeft de economie natuurlijk flink geraakt, en in bepaalde sectoren werkt dat effect nog door. Dat zal in de civiele techniek niet zo het geval zijn, verwachten economen. Bij grond-, weg- en waterbouw is de overheid in ongeveer 75 procent van de infrastructurele projecten de opdrachtgever. Niet alleen is dat een betrouwbare en consequente opdrachtgever, ook heeft de overheid de mogelijkheid extra te investeren in de infrasector en daarmee ook de economie te stimuleren. Dit lijkt ook te gebeuren.

Inhaalslag

De afgelopen jaren zijn belangrijke investeringen in de civiele techniek uitgesteld. Het gaat onder andere om projecten op het gebied van wateropvang, waterbeheer en waterkering. Dit zijn zaken die wel een hoge prioriteit hebben. Daarom is het onontkoombaar dat er de komende jaren een inhaalslag gaat komen die voor veel werkgelegenheid gaat zorgen.

Windenergie en mobiliteit

Duurzaamheid blijft hoog op de agenda staan. We willen zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, en daarnaast willen we ook van de afhankelijkheid van fossiele energie uit Rusland af. Daarom zal er de komende tijd veel geïnvesteerd worden in de aanleg van windenergieparken op land en ze. Daarna zal ook de verwachte mobiliteitsgroei en de verschuiving naar elektrische mobiliteit om infrastructurele aanpassingen en oplossingen blijven vragen.

Uitstroom door vergrijzing

In de civiele techniek is een duidelijke vergrijzing van het personeelsbestand waarneembaar. In combinatie met een tekort aan instroom van jong talent, zorgt dit ervoor dat er een tekort aan personeel ontstaat. De instroom weegt immers niet op tegen de uitstroom van afzwaaiende oude werknemers. Nieuw talent is daarom noodzakelijk en gewenst.

Een studie volgen in de richting van civiele techniek is dus zeker een goede keuze qua carrièreperspectieven. Maar ook voor mensen met kennis en ervaring in de civiele techniek die op zoek zijn naar nieuw werk liggen er mogelijkheden. De vraag naar mensen is er, en het aanbod van gekwalificeerd personeel is beperkt. Een mooi uitgangspunt en een goede onderhandelingspositie dus voor personeel.