Het voorkomen van (brand) gevaarlijke situaties

Het voorkomen van (brand) gevaarlijke situaties

Iedereen kent natuurlijk de brandweer, deze wordt opgeroepen om gevaarlijke situaties op te lossen. Dit omvat vaak het specialistisch uitmaken van vuur of het opruimen van chemische stoffen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere werkzaamheden waar de brandweer zich voor inzet, zoals bijvoorbeeld een kat uit de boom halen. Alle grappen daargelaten, is het bestrijden en het voorkomen van (brand)gevaarlijke situaties een serieus onderdeel binnen de maatschappij.

Wat veel mensen niet weten is dat het voorkomen van brand onderdeel is van iets groters. Waar het specialistisch bestrijden van grote branden of overslaande vuren is weggelegd voor de welbekende brandweer, is het voorkomen en beperken van (kleine) branden weggelegd voor de brandwacht. De brandwacht is iemand die op meerdere manieren inzetbaar is op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding. De brandwacht is onderdeel van de brandweer maar brandwachten kunnen ook werkzaam zijn bij organisaties. Ze kunnen bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen beveiligingsbedrijven maar ook bij chemische productiebedrijven. Om daar te zorgen voor de juiste procedures en voorschriften als het gaat om veiligheid en brandpreventie.

Wat doet een brandwacht?

Een gediplomeerd brandwacht houdt zich voornamelijk bezig met brandpreventiecontroles. Dit is dan ook zijn voornaamste dagbesteding. Het brandveilig stellen van gebouwen, procedures en projecten is dan ook het belangrijkste onderdeel van een brandwacht. Doordat veiligheid leidend is binnen de functie van brandwacht wordt dit vaak gecombineerd met de functie veiligheidswacht. Een veiligheidswacht richt zich meer op de algehele veiligheid. Deze gecombineerde functie wordt dan ook doorgaans ingehuurd voor eenmalige evenementen en feesten.

Hieronder vindt u een greep uit de taken en verantwoordelijkheden van de brandwacht:

  • Werkvergunningen controleren
  • Het controleren op de functie en aanwezigheid van beschermingsmiddelen
  • Het controleren op de naleving van procedures en voorschriften
  • Diverse algemene veiligheid gerelateerde taken

Naast het verzorgen van de algemene (brand)veiligheid voor mensen kan een brandwacht ook ingezet worden als EHBO-er. Een brandwacht kan daarom essentieel zijn voor bepaalde bedrijven en evenementen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het risico op ongevallen beperkt is. Voorkomen is beter dan genezen!

Wanneer schakel je een brandwacht in?

Het inschakelen van een brandwacht wordt voornamelijk gedaan op advies van organisatie zoals gemeenten, verzekeringen en/of andere betrokken organisaties. Het verzorgen van een brandwacht kan dus ook verplicht worden gesteld vanuit bovenstaande organisaties. Er zijn natuurlijk talloze situaties waarin een brandwacht van toepassing kan zijn. Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties waarbij de aanwezigheid van een brandwacht gewenst is.

  • Uitval van een brandmeldingsinstallatie
  • Niet functionerende sprinkler- of blusinstallatie
  • Verbouwingswerkzaamheden
  • Als ondersteuning bij onderbezetting van BHV of EHBO
  • Heetwerkzaamheden zoals slijpen, lassen of zelfs branden

De functietitel brandwacht is geen goede reflectie van de werkzaamheden aangezien het beroep qua werkzaamheden zeer divers is ingericht. Op het gebied van veiligheid kan een brandwacht dus als een soort specialist worden gezien.